Aanbod

Aanbod

Kinderen die via onze observaties en/of d.m.v. hun toets resultaten laten zien dat ze meer aan kunnen dan de reguliere basisstof komen in aanmerking voor deels een ander aanbod. Aanpassen van de leerstof doen we o.a. door  het werk te compacten en te verrijken. Door compacting komt er tijd vrij waarin het kind aan verplichte verrijkingstaken gaat werken. Als we compacten betekent dit dat de meer-en hoogbegaafde kinderen in net zoveel tijd als  alle andere kinderen minder basisstof hoeven te verwerken. De verrijkingsstof dient als vervangend leerstofaanbod  in de eigen groep en niet als een extra aanbod bovenop de normale hoeveelheid werk die ieder kind krijgt. De meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen dit aangepaste leerstofaanbod in hun eigen groep aangeboden. Ook zullen de kinderen, daar waar nodig, met hun uitdagingen aan de slag moeten. Die zijn niet voor ieder hetzelfde. U kunt hierbij denken aan de uitdaging van de overtuiging, het geheugen, de motivatie, de frustratietolerantie, het samenwerken, het zelfstandig werken en het wegwerken van hiaten.

De wereld oriënterende vakken worden via projectthema’s aangeboden. Dit zijn ‘Deep Level Learning Project Thema’s‘ die ontwikkeld zijn voor hoogbegaafde kinderen. We werken in projectweken met alle kinderen van de school aan hetzelfde thema, ieder op het ontwikkelingsniveau dat passend is.

Zie voor meer informatie: http://www.deeplevellearning.com