Onze school

Onze school

De Kring is een openbare Jenaplanschool voor Basisonderwijs waar kinderen leren, zowel van de stamgroepleiders als van elkaar.  'Leren wat je leren moet, op een manier die bij jou past, met en van elkaar, zodat je stevig in je schoenen komt te staan'
 

 

Heterogene stamgroepen

We werken met heterogene groepen in, voor zover mogelijk, open lokalen, waarin we kinderen leren rekening te houden mét en zorg te dragen vóór elkaar, want: “niemand doet iets waar anderen last van kunnen hebben”. Op de Kring vindt leren plaats in een pedagogisch klimaat, waarin elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Als team doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ieder kind, ondanks verschillen in aanleg, capaciteiten, karakter en achtergrond, zichzelf kan zijn en zich gerespecteerd weet. (lees meer: Jenaplan)
 
 
 

Wereldoriëntatie

Naast de zo belangrijke basisvaardigheden taal en rekenen schenken we ook graag voldoende aandacht aan andere activiteiten die men van een basisschool mag verwachten. Hierbij neemt wereldoriëntatie een centrale plek in. Hiervoor gebruiken we onder anderen de deep level-projecten van Sonia van Enter. (lees meer: Aanbod)