Absentie

Absentie

Als uw zoon of dochter niet op school kan komen, wegens ziekte bijvoorbeeld, ontvangen wij hiervan graag vóór 8.30 uur via email of telefonisch bericht. U kunt een mail sturen naar absentie@kring.asg.nl. Tussen 8.00 uur en 8.30 uur wordt de telefoon opgenomen door een kind van de school. U kunt alle berichten van afwezigheid doorgeven aan hem/haar. Mocht uw kind, zonder voorafgaand bericht van uw kant, niet op school aanwezig zijn, dan bellen wij u op met het verzoek om een verklaring van afwezigheid. We doen dit uit oogpunt van veiligheid voor uw kind en om eventueel ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. Wij rekenen op uw medewerking in deze.