Logopedie op school

Logopedie op school

Een goede spraak- en taalontwikkeling zijn een belangrijke basis voor het leerproces. Als wij een vermoeden hebben dat er problemen zijn bij kinderen t.a.v. deze ontwikkeling melden we dit bij ouders. Ouders zal dan geadviseerd worden om via de huisarts een verwijzing naar een logopedist realiseren.

Voor sommige kinderen is logopedie na schooltijd een behoorlijke belasting. Behandeling tijdens schooltijd kost veel noodzakelijke onderwijstijd. Er bestaat nu de mogelijkheid om uw kind logopedische therapie op school te laten volgen. Dit scheelt tijd, geen heen en weer rijden, en zorgt ervoor dat de behandeling beter geïntegreerd kan worden in de totale zorg op school. Overleg tussen logopedist en stamgroepleider is snel geregeld.

We hebben afspraken gemaakt met LogoMere: zij verzorgen, sinds maart 2021, zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor op de Kring. Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van de huisarts of specialist. Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website: www.logomere.nl

Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier, verkrijgbaar op school of via de website: www.logomere.nl

De logopediste is elke vrijdag op de Kring aanwezig.