Talentenlab

Talentenlab

Het Almeers Talentenlab is een bovenschoolse verrijkingsklas die is ingericht voor leerlingen voor wie het lesaanbod op hun eigen school ondanks extra maatregelen op het gebied van compacten en verrijken (nog) niet toereikend genoeg blijkt. De doelgroep bestaat uit meer- of hoogbegaafde leerlingen. Het doel is om iedere leerling passende begeleiding te bieden, zodat hij/zij leert om zijn talenten te (gaan) benutten en mede daardoor beter gaat functioneren.

De Kring werkt nauw samen met Het Almeers Talentenlab. 

 

Intern Talentenlab

Om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze kinderen beschikken wij op school over een Intern Talentenlab.

Dit betekent dat onze stamgroepleider meer- en hoogbegaafd 4 dagdelen met ± 12 kinderen (groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8) in ons Intern Talentenlab aan de slag is met een verdiepend aanbod. Daarnaast observeert zij in de onderbouw om zodoende samen met de stamgroepleiders passende, verdiepende opdrachten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te ontwikkelen die de kinderen in hun groep kunnen uitvoeren.