Oudercommissie

Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging namens de ouders die zich richt op de daadwerkelijke ondersteuning van allerlei zaken in en voor de school.

De OC wordt door en voor de ouders gekozen op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze algemene ouderavond doet de OC ook verslag van haar activiteiten van het afgelopen jaar aan de ouders namens wie ze een jaar bezig geweest zijn.

De OC vergadert ongeveer 6 keer per jaar over allerlei zaken die zeer nauw met de organisatie en invulling van schoolactiviteiten samenhangen.

Zo organiseert de OC samen met een aantal teamleden en ouders het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de avondvierdaagse, de jaarlijkse schoolfeestdag, de sportdag, het vastleggen op de gevoelige plaat van schoolactiviteiten, etc.

De vergadering van de OC wordt altijd bijgewoond door een lid van de schoolleiding, die de besproken onderwerpen terugkoppelt naar het team.

Deze vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen altijd aanwezig zijn om bepaalde zaken te bespreken. Wel vinden we het prettig dit vooraf te weten, dus meldt u dat bij de secretaris, opdat wij bij het maken van de agenda rekening kunnen houden met gastsprekers.

De Oudercommissie is te bereiken via oc@kring.asg.nl