Voor wie

Voor wie?

Neo-onderwijs is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen waarbinnen het reguliere onderwijs niet voldaan kan worden aan hun onderwijs behoefte. Naast een hoog IQ is een zelfstandige leer- en werkhouding van belang. Dit betekent dat het kind in staat moet zijn om:

- zelf een taak uit te voeren en af te ronden,  

- om te gaan met uitgestelde aandacht,

- in tweetallen of groepsverband opdrachten uit te voeren.

Zie voor meer specifieke informatie de toelatingscriteria.