Inschrijven

Aanmelden/Inschrijven

Voorafgaand aan de aanmelding van een kind op de Kring, vindt er altijd eerst een informerend gesprek plaats tussen ouder(s) en schoolleiding. De schoolleiding zal in dit gesprek een globaal beeld trachten te schetsen van het onderwijs op de Kring. Aan ouders wordt gevraagd een beeld van hun kind te schetsen. Daarna zal er besproken worden wat ouders van school mogen verwachten maar ook wat school van ouders verwacht als daadwerkelijk tot inschrijving wordt overgegaan.