Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk

Met het project Sterk in de Wijk biedt Triade hulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij eventueel sprake is van een risico op uitval binnen het onderwijs. Uw kind heeft bijvoorbeeld moeite met concentratie en werkhouding, emotionele problemen, gedragsproblemen, geringe sociale vaardigheden, soms in combinatie met problemen thuis.

Om zorg en onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten, zorg op maat te leveren en de zoektocht voor u als ouder te beperken, is samenwerking van groot belang. Wanneer er een hulpvraag is rondom uw kind zullen wij samen met u, de intern begeleider en de stamgroepleider een plan maken om te werken aan de doelen die we gezamenlijk willen bereiken. Afhankelijk van de hulpvraag zullen wij met u en uw kind aan het werk gaan. Wij kunnen bijv. uw kind uit de klas halen om te werken aan sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen te versterken, te helpen bij plannen en organiseren, te praten over emoties. U als ouder bent daarbij een sterke schakel in de ontwikkeling van uw kind.

Wil uw kind goed kunnen functioneren op school, dan is het van belang dat het thuis goed gaat.