Toeleiding

Toeleiding

Om in NEO in te kunnen stromen moet de school van het kind een aanvraag doen bij de commissie van Toeleiding van Passend Onderwijs.

De toelatingsroute om geplaatst te kunnen worden in NEO is hier beschreven.