Toeleiding

Toeleiding

Om in NEO in te kunnen stromen moet de school van het kind een aanvraag doen bij de commissie van Toeleiding van Passend Onderwijs.

De criteria om in aanmerking te komen van een Toelaatbaarheids verklaring zijn:

1.- IQ van  140 of hoger, met een harmonisch profiel is een reden om besproken te worden

   - IQ van 130-140, met een harmonisch profiel is een reden om besproken te worden

   - Disharmonisch profiel met IQ> 130 is reden om besproken te worden.

2. uit de observatie blijkt een zelfstandige leer- en werkhouding:

- Is in staat zelfstandig een taak uit te voeren en af te ronden

- is in staat om te gaan met uitgestelde aandacht

- is is staat om in 2-tallen/groepsverband opdrachten uit te voeren

 

De dossierstukken die bij de aanvraag ingediend moeten worden zijn:

  1. Volledige rapportage van capaciteitenonderzoek met IQ gegevens, niet ouder dan 2 jaar
  2. HGW documentatie
  3. Observatiegegevens waarin de volgende punten duidelijk beschreven zijn: werkhouding en sociaal- emotioneel functioneren
  4. Overzicht LVS