School

School

De Kring is een realistische Jenaplanschool waar rust, regelmaat, taakgerichtheid, zelfstandigheid en veiligheid hoog in het vaandel staat. Waar we met elkaar een cultuur uitdragen die uitgaat van verschillen, waar ieder ertoe doet. De heterogene samenstelling van de stamgroepen sluiten aan bij onze visie op de maatschappij . waarbij kinderen leren van en met elkaar. De kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving en gebruiken het aanbod op school om de wereld om zich heen te leren (ver)kennen.

Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, zodat zij hun weg vinden  in de samenleving van de toekomst. Ouders en school willen beide een optimale ontwikkeling van kinderen, dus zullen we in het verlengde van elkaar moeten werken aan het begeleiden van het kind in zijn/haar leerontwikkeling.