Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof

Wilt u uw kind thuis houden of op vakantie gaan buiten de schoolvakantie om?

Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties van school houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet u hiervoor buitengewoon verlof aanvragen. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof heeft de directie van de school een  speciaal formulier. U kunt het ook downloaden via deze link.

Dit moet u doen

  • Lever het ingediende formulier persoonlijk in bij de directie.
  • Doe dit minimaal 8 weken van tevoren.

Verschillende soorten verlofaanvragen. Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden. Er gelden verschillende regels.

Als u vakantieverlof aanvraagt, keuren wij dit alleen maar goed als u een beroep uitoefent waardoor u niet in de schoolvakantie weg kunt. U bent verplicht bij de aanvraag een werkgeversverklaring in te leveren.

  • Buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend.
  • De vakantie mag maximaal 10 schooldagen duren.
  • Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Het kan zijn dat u verlof moet aanvragen voor zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’. Denk hierbij aan een verhuizing, religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk, een ambts- of huwelijksjubileum van u of uw ouders, een ernstige ziekte of het overlijden van een familielid.

  • Vakantieverlof is bij gewichtige omstandigheden niet toegestaan.
  • Wilt u uw kind langer dan 10 schooldagen thuishouden? Dien dan via de directie van de school een aanvraag in bij de leerplichtambtenaar.
     

Controle naleven regels

Deze regels rondom leerplicht en buitengewoon verlof zijn niet door de school of het schoolbestuur bedacht. Ze zijn in de wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar controleert of wij de regels naleven. Doen wij dit niet, dan kan het schoolbestuur een boete krijgen. Bij ongeoorloofde afwezigheid van uw kind moeten wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook u kunt dan een boete krijgen via de officier van justitie.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op de website van de gemeente Almere.