NEO onderwijs

NEO-Onderwijs

De filosofie van de Almeerse Scholen Groep en De Kring

Het realiseren en faciliteren van Passend Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zodat zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Omdat hoogbegaafde kinderen een groot ontwikkelingsverschil vertonen met hun leeftijdgenoten - vaak zijn ze meer dan twee jaar verder in hun ontwikkeling - is het binnen het reguliere systeem soms niet mogelijk hen op hun niveau passend onderwijs te geven. Daarom heeft het bestuur van de Almeerse Scholengroep besloten om op vier ASG scholen, deze vorm van Passend Onderwijs in Almere te gaan realiseren.

Vier scholen heeft te maken met de vier stadsdelen: Buiten, Stad, Poort en Haven. Voor Stadsdeel Almere-Buiten biedt de Kring in dit kader onderwijs aan hoogbegaafde kinderen aan in zogenaamde Neo-groepen. Het Neo-onderwijs gaat uit van het bij elkaar zetten van hoogbegaafde kinderen in aparte groepen. Deze groepen blijven echter wel onderdeel van De Kring.